ISO 9001:2000

Динамичното развитие на производството, разширяването на направленията и увеличаването на номенклатурите произвеждани продукти амбицираха ръководството на фирмата да внедри и сертифицира Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2000 . Така фирмата иска да гарантира устойчивото развитие и утвърждаването на позициите на конкурентния български и европейски пазар. Предлаганите продукти непрекъснато се подобряват чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на фирмата.

Сертификати :