Харт отпадъци

Фирма “Брани 90”  приемане за преработка на всякаква отпадъчна хария –  велпапе, картон, картонени шпули, вестници, списания, офсетови и хромови хартии, изрезки от печатници. Притежаваме  рарешително, което е издадено от Министерство на околната среда и водите.