Мазилки

Мазилката се произвежда в широка цветова гама, а крайният декоративен ефект е с влачена или драскана структура. Продуктът се предлага като пастообразна смес в пластмасови кофи в цветове по каталог на производителя. Мазилките са предназначени за външни елементи на сгради, създават бяла или цветна водоустойчива грапава повърхност с гарантирана паропропускливост, студоустойчивост и устойчивост на измиване. Предпочитани са поради изключителното разнообразие в архитектурните решения, гарантирани от широката цветова гама, вида на структурата и размера на структурните зрънца.

Мазилките се предлагат в комплект с подходящ за всеки цвят грунд. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

– вид: хомогенна зърнеста маса;
– цвят: по каталог;
– обемно тегло: около 1.7 кг/л ;
– съпротивление при паромреминаване: µ = 70 ;
– мин. температура на филмообразуване: + 5° С;
– да не се полага при директно слънчево греене;
– устойчивост на дъжд: след 16 часа;
– якост на сцепление при опън с бетон след 7 дни: 1.65 МРа.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА:  

Нанасянето на силиконовата мазилка “UNITUB” може да започне 24 часа след грундирането с “УНИГРУНД”.При варианта “влачена структура” положения материал се структурира с пластмасова маламашка, оставя се да престои около 10 мин. и се доизглажада до получаване на желания краен ефект. При варианта “драскана структура” положения материал се структурира с пластмасова маламашка до получаване на желания краен ефект. При прекратяване на работа да не се оставят незавършени повърхности.

РАЗХОД:

Влачена структура:

– фина около 2.5 кг
– средна около 2.9 кг
– зърнеста около 3.6 кг
– едра около 4.3 кг

Драскана структура:

– фина около 3.0 кг
– средна около 4.0 кг

Грунд “Унигрунд” около 0.150 л
Разходните норми са в зависимост от основата за 1 кв.м.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

– електрическа бормашина и бъркалка;
– пластмасова маламашка;
– четка

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Повърхностите трябва да са равни и без дупки. При необходимост отделни релефни елементи от фасадата да се изпълнят с хастарна мазилка. При ремонт на фасадните повърхности да се премахнат нестабилни участъци, да се измият остатъци от стара боя и мазни петна. Ремонтираните участъци да имат еднаква здравина и товароносимост със старата основа преди грундирането.При високи температури и съответно висока водопоглъщаемос на основата, същата да се навлажни обилно преди нанасяне на мазилката.

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА:

Минимална температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5 градуса и по висока от +30 градуса. Да не се нанася при валежи или предстоящи такива или при директно слънчево греене и силен вятър.

ФОРМА НА ДОСТАВКА:

Мазилка: пастообразна, в пластмасови кофи по 25 кг
Грунд: течен, с цвета на мазилката в пластмасови кофи по 25 кг и 5 кг

СЪХРАНЕНИЕ:

в добре затворена опаковка. Да се съхранява на хладно място без опасност от замръзяване.